Pracovní právo

Pracovní právo

Jedním z klíčů k úspěšnému podnikání je získání a udržení správných zaměstnanců. Advokáti kanceláře rutland & partners mají dlouholeté zkušenosti s přípravou pracovních smluv, zajištěním dodržování zákonů, kterými se řídí pracovněprávní vztahy a sociální zabezpečení, i s řešením případných sporů. Mají také dlouholeté zkušenosti se zaměstnáváním zahraničních pracovníků českými zaměstnavateli a českých pracovníků zahraničními zaměstnavateli, související dokumentací a získáním příslušných povolení. Naše služby zahrnují výběr nejvýhodnější formy pracovněprávního vztahu a řešení komplexního okruhu otázek v oblasti odměňování, zdanění, zdravotního pojištění a důchodového pojištění.

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Michal Dobiáš poskytoval poradenství v oblasti pracovního práva jako člen pro bono poradní skupiny již během studia práv na vysoké škole. Později získal zkušenosti s poradenstvím korporátním klientům i zahraničním pracovníkům působícím v České republice jako zaměstnanec naší advokátní kanceláře. Nyní je vedoucím našeho týmu pracovního práva.

Pracovní a manažerské smlouvy

Naši advokáti díky svých odborným znalostem a zkušenostem zajistí, že vaše pracovní smlouvy budou v souladu s nejnovějšími pravidly a ustanoveními české i evropské legislativy, včetně otázek penzijních plánů a dalších zaměstnaneckých výhod.

Často pomáháme řešit následující záležitosti:
• pracovní smlouvy pro manažery a další zaměstnance
• ukončení pracovního poměru a propuštění zaměstnanců, mimo jiné v souvislosti s ukončením činnosti zaměstnavatele
• spory v průběhu zaměstnání

Pracovněprávní vztahy

Přibližně 40 % zaměstnanců v České republice je chráněno kolektivními smlouvami, z nichž většina byla uzavřena na základě kolektivního vyjednávání na úrovni společnosti. Kolektivní vyjednávání v České republice může probíhat na úrovni celého odvětví nebo na úrovni jednotlivých společností. Zaměstnanci jsou obvykle zastoupeni při vyjednávání odborovou organizací, buď na úrovni zaměstnavatele, nebo na celostátní úrovni. Nejdůležitější otázkou bývá mzda, ačkoli předmětem vyjednávání bývají i jiné otázky, jako je pracovní doba, organizace práce a příspěvky zaměstnavatelů na penzijní připojištění či spoření.

Advokáti společnosti rutland & partners jsou připraveni pomoci vám v následujících záležitostech:
• vypracování pracovního řádu a dalších vnitřních předpisů zaměstnavatele
• otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
• stanovení odměňování zaměstnanců
• kolektivní smlouvy a vztahy s odbory
• pracovněprávní záležitosti vyplývající z restrukturalizace společností

Zaměstnávání cizinců v České republice

Imigrační politika v České republice je stále přísnější. Za účelem žádosti o jakýkoli typ víza je nutné připravit všechny potřebné dokumenty a shromáždit nezbytné podklady. V případě zamítnutí žádosti o vstupní vízum nebo o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu je naprosto nezbytné vyhledat pomoc kvalifikovaného a zkušeného českého imigračního právníka, k nimž bezpochyby patří pracovníci advokátní kanceláře rutland & partners.

Naši právníci mají zkušenosti, díky nimž vám úspěšně pomohou:
• získat pracovní povolení v České republice pro cizince
• prodloužit pracovní povolení
• získat českou zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu
• zajistit uznání zahraničních diplomů v České republice
• vypracovat pracovní smlouvy pro občany cizích zemí