Občanství

Občanství

Tým advokátů rutland & partners je připraven pomoci svým klientů se získáním nebo znovunabytím státního občanství České republiky. To je možné získat v případě trvalého pobytu v ČR po dobu minimálně 3 nebo 5 let (občané EU/občané ze zemí mimo EU) nebo také v případě, že vaši předci o státní občanství ČR v posledních cca 100 letech přišli (byli jej zbaveni) – obě skupiny se na nás mohou obrátit s žádostí o český cestovní pas, který jim následně umožní volný přístup do všech zemí EU bez vízové povinnosti. V případě, že nespadáte do skupiny lidí, která může občanství získat na základě příbuzenství, můžeme váš občanský status v ČR zlepšit tím, že pro Vás zařídíme trvalý pobyt na základě příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí a tím pádem i právo na následné získání českého státního občanství. Dalším způsobem získání státního občanství je určení otcovství, u něho jsme Vám také připraveni asistovat.

 

rutland & partners je jednou z nejlepších českých advokátních kanceláří v oblasti státních občanství a může se pyšnit 100% úspěšností v řešených případech (což je způsobeno důkladnou přípravou a posouzením každého jednotlivého případu), a poskytuje svým klientům profesionální vedení během celého procesu. V PŘÍPADECH OBČANSTVÍ NA ZÁKLADĚ PŘÍBUZENSKÉHO VZTAHU JE PRVNÍ KONULTACE ZDARMA!!!

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Níže naleznete detailní popis skutečností nutných k získání státního občanství:

České občanství na základě trvalého pobytu

 • pro občany ze zemí mimo EU – nejdříve po 5 letech trvalého pobytu (započítává se i doba pobytu před dovršením 18 let)
 • pro občany EU – nejdříve po 3 letech trvalého pobytu
  (započítává se i doba pobytu před dovršením 18 let)
 • Dále vyžadováno
  • znalost
   • českého jazyka
   • českých reálií
  • české zdravotní pojištění
  • čistý výpis z rejstříku trestů, atd….

České občanství skrz příbuzenství

 • Novela zákona “o státním občanství České republiky” výrazně rozšířila možnosti získání Českého státního občanství pro potomky českých vystěhovalců – nyní mohou občanství nabýt také děti a vnoučata těch, kteří o občanství ČR přišli (například z důvodu naturalizace)
 • Nově mohou občanství získat také ti, u nichž měl pouze jeden z jejich rodičů či prarodičů české občanství – v případě že již nejsou občany Slovenska
 • Jedná se o jednoduchou cestu, jak si i po Brexitu udržet cestovní pas EU
 • Skvělý způsob jak upevnit vztahy se svou zemí původu a zachovat tak rodinné dědictví
 • Díky tomu, že český právní systém umožnuje duální občanství, o to původní samozřejmě nepřijdete

Povolení k trvalému pobytu na základě příslušnosti k české krajanské komunitě

 • Uchazeč musí prokázat své kořeny pomocí rodinných dokumentů jako např.: matriční dokumenty (rodné, oddací a domovské listy), znalost českého jazyka, dokumenty prokazující české občanství jeho předků
 • Potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě mohou získat i členové rodiny (manžel/ka, nezletilé děti) ale pouze v případe, že potvrzení již předtím získal ten člen rodiny, který měl české předky
 • Členství v české krajanské komunitě je záležitostí nikoli teritoriální, ale etnickou