Odvolání v imigračních záležitostech a trestní právo

Odvolání v imigračních záležitostech a trestní právo

Cizinci v České republice často se často potýkají se zamítnutím povolení k pobytu v České republice z celé řady technických nebo byrokratických důvodů. Dobrý český imigrační právník však může pomoci i v těchto případech. Ne každé zamítnutí je odůvodněné a některá z nich lze nechat přezkoumat a změnit.

 

České trestní právo je také velmi přísné; pro cizince v České republice může být překvapením, že české policejní orgány často používají vazbu bez možnosti kauce. Dobrý český trestní právník může podstatně zvýšit vaši šanci na ukončení trestního stíhání nebo podstatné zmírnění trestu.

 

Jako cizinec se můžete v České republice snadno dostat do problémů, pokud neznáte specifická místní pravidla. Ustanovení týkající se povoleného množství přechovávané drogy nebo povolené hladiny alkoholu v krvi při řízení vozidla by vás mohla zaskočit. V případě uvalení vazby byste se proto měli co nejdříve obrátit na zkušeného právníka v oboru trestního práva.

 

Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti lze podat u všech typů povolení k pobytu – dlouhodobého pobytu, trvalého pobytu, modré karty nebo zaměstnanecké karty, atd. advokát Pavol Kehl má zkušenosti se zahájením řízení v případě zamítnutí odvolání, i v případě, že se dostavíte po uplynutí stanovené lhůty; jednou z možností je získat povolení k pobytu, dokud řízení neskončí. Pavol takto pomohl celé řadě klientů ve sporu s Ministerstvem vnitra požádat o tzv. překlenovací vízum a podařilo se mu rovněž dosáhnout zrušení některých výjezdních příkazů Ministerstva vnitra, mimo jiné v případech, kdy bylo rozhodnutí ministerstva protiprávní.

 

Máme také zkušenosti s obhajobou v trestním řízení; tyto případy se často týkaly trestných činů spáchaných pod vlivem drog, řízení vozidel pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, ublížení na zdraví či jiných trestných činů. Trestněprávní záležitosti je důležité uchopit správným způsobem, neboť mohou mít dopad na vaše povolení k pobytu. Jinými slovy to, co je v trestním řízení nejlepší pro českého občana, nemusí být nutně nejlepším řešením pro vás.

 

Rozsah služeb

Odvolání v případě zamítnutí žádosti o:
• dlouhodobý pobyt (pro všechny účely, včetně studia, podnikání, sloučení rodiny atd.)
• zaměstnaneckou kartu (společně s odvoláním proti zamítnutí žádosti zaměstnavatele nebo o druhé zaměstnání)
• přechodný pobyt občana EU
• trvalý pobyt občana EU nebo občana zemí mimo EU
• modrou kartu

 

A dále v případech:
• vyhoštění
• zadržení v souvislosti s vyhoštěním
• rozhodnutí o povinnosti opustit území České republiky
• kroky v rámci procesu udělení azylu

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty