Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

Společnost rutland & partners je připravena hájit práva svých klientů související s výsledky jejich náročné práce a kreativních počinů. Máme zkušenosti se všemi formami práv duševního vlastnictví a především se specializujeme na záležitosti českého práva týkající se klientů z odvětví informačních technologií. Společnost rutland & partners je schopna chránit své klienty před nekalou soutěží ze strany konkurence prostřednictvím opatření, která jsou k dispozici dle českých zákonů a legislativy Evropské unie, a současně radit klientům, jak se vyhnout porušování těchto zákonů.

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Michal Dobiáš úspěšně zastupoval několik klientů, jejichž osobní údaje byly použity třetími osobami bez jejich souhlasu. Protiprávní jednání bylo rychle zastaveno.
Několikrát také řešil otázky duševního vlastnictví v rámci transakcí s nemovitostmi. Převod práv k užitnému nebo průmyslovému vzoru v rámci developerského projektu bývá často jedním ze zásadních prvků smlouvy.

Autorská práva a ochranné známky

Advokátní kancelář rutland & partners vám nabízí pomoc při poskytování licence třetím osobám k užívání produktů vaší duševní práce, při registraci ochranných známek u příslušných českých úřadů a v případech porušování vašich práv.

Nabízíme:
• projednání a návrhy licenčních smluv a jiných převodů práv duševního vlastnictví
• asistenci při zápisu ochranných známek u českého Úřadu průmyslového vlastnictví a v evropských a mezinárodních registrech
• zastupování klientů před českými soudy při prosazování jejich práv a předcházení porušování takových práv

Franšízing a poskytování licencí

Majitel franšízy (franchisor) poskytuje místnímu podniku licenci ke svému know-how, postupům, duševnímu vlastnictví a používání jeho obchodního modelu, značky a práv prodeje výrobků a služeb. Příjemce licence (franchisant) za to platí určité poplatky a zavazuje se dodržovat určité povinnosti, obvykle stanovené ve franšízové smlouvě. Mnohé světově známé značky úspěšně vstoupily na český trh prostřednictvím franšízy a rychle rostoucí česká ekonomika nabízí řadu příležitostí pro poskytovatele i příjemce franšízových licencí.

Advokáti společnosti rutland & partners mají zkušenosti v oblasti:
• sjednávání a vypracování franšízových smluv pro poskytovatele i příjemce franšízy
• zajišťování ochrany značek, ochranných známek, know-how a ostatního duševního vlastnictví
• provádění prověrky (due diligence) potenciálních příjemců franšízy
• řešení sporů mezi poskytovateli a příjemci franšízy
• zastupování klientů před soudem ve sporech týkajících se franšíz

Vývoj a převod počítačového softwaru

Česká republika se stala jednou z předních evropských lokalit pro tzv. offshoring a outsourcing IT služeb. IT společnosti českého původu jsou známé svými produkty po celém světě. Růst tohoto sektoru se opírá o dlouholetou českou tradici dosahování špičkové kvality v technických oborech. Ačkoliv se jedná o jeden z rozvinutějších trhů v regionu, Česká republika stále nabízí velký potenciál růstu v této oblasti.

Právníci společnosti rutland & partners jsou připraveni poskytnout služby klientům, kteří chtějí využít této příležitosti, v následujících záležitostech:
• pomoc začínajícím společnostem se všemi aspekty založení společnosti a nastavení efektivní obchodní struktury
• vypracování a projednání licenčních smluv
• vypracování a projednání pracovních smluv pro zaměstnance se specializovanými znalostmi
a odpovědnostmi
• transakce týkající se dodávky, údržby a správy technologických systémů, vypracování a projednání technologických smluv
• zajištění souladu se zákony a nařízeními a zastupování klientů před regulatorními orgány

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vydané Evropskou unií vstoupilo v platnost ve všech zemích Evropské unie dne 25. května 2018. Všechny komerční subjekty a veřejné instituce jsou povinny zavést nařízení do praxe a řídit se jím. Právníci společnosti rutland & partners jsou připraveni pomoci klientům při vytváření interních postupů za účelem dodržování obecného nařízení a zajištění příslušné dokumentace, aby předešli závažným sankcím, které by pro klienty mohly vyplynout z porušení nařízení.

Advokáti společnosti rutland & partners vám mohou pomoci zajistit:
• audit účinnosti opatření na ochranu osobních údajů uplatňovaných vaší společností a mohou poskytnout doporučení ke zlepšení
• nastavení interních procesů při nakládání s osobními údaji
• dokumentaci interních směrnic a dohod týkajících se nakládání s osobními údaji
• zavedení postupů řešení případných narušení systémů používaných při nakládání s osobními údaji
• školení zaměstnanců zaměřené na způsob nakládání s osobními údaji
• poradenství a zastupování v případech kontroly nebo jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo se soudy.