Zanedbání povinné lékařské péče

Zanedbání povinné lékařské péče

Zdraví je každého člověka tím nejdůležitějším. Lékaři jsou obvykle kvalifikovaní odborníci, ale i oni mohou udělat chybu. V některých nemocnicích nefunguje řádný systém a může se stát, že vám zdravotničtí pracovníci poskytnou nesprávnou nebo neadekvátní léčbu. Takové situace vám mohou způsobit škodu, která může být dost významná a kterou by měl daný poskytovatel zdravotní péče kompenzovat.

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Michal Dobiáš je náš odborník na soudní spory týkající se zanedbání lékařské péče. Průběžně sleduje nejnovější soudní případy a rozhodnutí soudu v této oblasti; díky tomu dokáže odhadnout pravděpodobnost úspěchu klienta v případném sporu. Michal i ostatní členové týmu spolupracují s řadou odborníků ve zdravotnictví, kteří jim pomáhají najít odpověď na to, zda byla poskytnutá lékařská péče adekvátní, či nikoliv.

Před podáním žaloby

Ve většině případů doporučujeme klientům, aby se pokusili dosáhnout mimosoudního řešení sporu s protistranou, neboť to bývá mnohdy nejefektivnějším řešením.

Nabízíme:

• posouzení případu a potenciální odpovědnosti
• přípravu předžalobní výzvy
• komunikaci s protistranou

Soudní řízení

V případě, že strany nedosáhnou mimosoudního řešení sporu, musí být případ předložen soudu. Naše advokátní kancelář vás samozřejmě může plně zastupovat i v této fázi.

Poskytujeme:

• shromažďování důkazů
• návrh žaloby
• zastupování při ústním jednání
• spolupráci se soudními znalci
• právní pomoc v rámci odvolacího řízení