Zdanění právnických osob

Zdanění právnických osob

Cokoli, co děláte, má jisté daňové důsledky. Každé dnešní rozhodnutí ovlivní vaše budoucí daňové zatížení. Naším cílem je pomoci vám vyhnout se úskalím spojeným se složitostí daňové regulace a zároveň maximalizovat daňovou optimalizaci.

 

S pomocí silné mezinárodní sítě se naši odborníci naučili a mohou se i nadále učit osvědčeným postupům v daňových a poradenských službách.

 

Česká republika nabízí vynikající příležitosti k budování partnerství v dynamických a potenciálně vysoce výnosných průmyslových, finančních a informačních odvětvích. Advokátní kancelář rutland & partners má rozsáhlé zkušenosti v České republice i v zahraničí a její znalosti pomáhají jejich klientům v celé řadě transakcí zahrnujících privatizace, fúze, akvizice a restrukturalizace právnických osob. Náš tým je připraven vést naše klienty od počátečního zkoumání možností investic až po úplnou realizaci výnosných a hlavně výhodně strukturovaných transakcí v České republice i jinde ve střední Evropě.
 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Martin je zkušený a certifikovaný daňový poradce a člen Asociace certifikovaných účetních (ACCA). Během své více než dvacetileté praxe řídil řadu významných transakcí. V rámci projektů fúzí a akvizic poskytoval poradenství cizincům převedeným do České republiky v otázkách relokačních nákladů, zakládání soukromých firem, plánů akciových opcí a daňově efektivních systémů odměňování.

Daně

• daň z příjmů právnických osob: náš specializovaný tým odborníků v oblasti DPPO má bohaté zkušenosti, zejména pokud jde o strukturování odpočtu úroků z financování a odčitatelné položky z titulu prodeje majetku nebo transakcí s nemovitostmi během jejich životnosti.

• daň z přidané hodnoty: umíme strukturovat DPH tak, aby bylo možné uplatnit maximální výši daně na vstupu a zmírnit negativní daňové důsledky, zejména při ukončení pronájmu.

Záruka

• due diligence: naše hloubkové prověrky stavu, šité na míru, pomohou potenciálním kupujícím investičních společností zhodnotit nákup podkladových aktiv nebo činnosti a ověřit klíčová finanční tvrzení, na kterých má být navrhovaná akviziční transakce založena

• ocenění: máme zkušenosti s oceňováním výrobních závodů a velkých nákupních center a naše služby zahrnují jak tržní ocenění, tak ocenění pro daňové účely

• outsourcing účetních služeb: můžeme vám pomoci uvolnit cenné zdroje a snížit náklady tím, že se postaráme o vedení účetnictví, sestavení roční účetní závěrky, sestavení zpráv pro management, rozpočtové prognózy atd.

Záruka

• statutární audit: důsledně se snažíme využít veškerá svá zjištění z auditu k tomu, abychom pomohli klientům optimalizovat návratnost jejich činnosti – chceme být pro vás partnerem ve vašem podnikání.

• forenzní audit: provádíme důkladné šetření a jasnou a stručnou prezentaci skutečností, které pomohou rozhodnout o sporných záležitostech.

• podpora v oblasti soudních sporů: můžeme vám pomoci s uplatněním nároků z titulu ztráty, zajistit objektivní hodnocení důkazů, soustředit se na klíčové problémy a podat vám přesné a správné informace.

Reference

  • Moderní budova v Praze v ulici vyhrazené pro módní obchody a maloobchody – pomohli jsme klientovi se všemi kroky v rámci projektu fúze (due diligence, strukturování atd.), rovněž jsme zajišťovali účetní služby a výkaznictví až do prodeje společnosti a související due diligence

 

  • obytné domy na Vinohradech – pomáhali jsme nastavit celoskupinovou politiku a zásady a systém fakturace, DPH a další záležitosti a také jsme asistovali při prodeji obytné budovy investorům, společně s provedením due diligence

 

  • Nákupní centra – poskytujeme obecné daňové poradenství, služby sestavení daňových přiznání k dani z příjmu právnických osob, transakční poradenství mezinárodní skupině, která staví a spravuje více než 20 nákupních center v České republice

 

  • Nájemní smlouvy Pařížská – zhodnotili jsme nájemní smlouvy z daňového hlediska za účelem minimalizace rizika našich klientů

 

  • Sklady – pomohli jsme společnosti Sklady Hodonín při odkupu společnosti externí skupinou manažerů („buy-in“), restrukturalizaci skupiny a rozdělení odštěpením („spin-off“) s následnou fúzí a oceněním