Zdanění právnických osob

Zdanění právnických osob

Odvětví nemovitostí a výstavby je považováno za jeden z důležitých ukazatelů ekonomiky. Výstavba bytů a domů se v posledních letech výrazně obnovila a jsou vyvíjeny snahy o modernizaci průmyslových, komerčních a administrativních budov, zejména budování „inteligentních budov“.

Spolupracujeme s malými podniky, stejně jako s velkými mezinárodními společnostmi, včetně hlavních dodavatelů, stavebních firem, investorů do nemovitostí, developerů i demoličních firem. Náš odborný tým má rozsáhlé zkušenosti a znalosti v oboru a služby, které poskytujeme, přinášejí klientům skutečnou přidanou hodnotu.

Klíčové kontakty

Martin je zkušený a certifikovaný daňový poradce a člen Asociace certifikovaných účetních (ACCA). Během své více než dvacetileté praxe řídil řadu významných transakcí. V rámci projektů fúzí a akvizic poskytoval poradenství cizincům převedeným do České republiky v otázkách relokačních nákladů, zakládání soukromých firem, plánů akciových opcí a daňově efektivních systémů odměňování.

Daně

• daň z příjmů právnických osob: náš specializovaný tým odborníků v oblasti DPPO má bohaté zkušenosti, zejména pokud jde o strukturování odpočtu úroků z financování a odčitatelné položky z titulu prodeje majetku nebo transakcí s nemovitostmi během jejich životnosti.

• daň z přidané hodnoty: umíme strukturovat DPH tak, aby bylo možné uplatnit maximální výši daně na vstupu a zmírnit negativní daňové důsledky, zejména při ukončení pronájmu.

Záruka

• due diligence: naše hloubkové prověrky stavu, šité na míru, pomohou potenciálním kupujícím investičních společností zhodnotit nákup podkladových aktiv nebo činnosti a ověřit klíčová finanční tvrzení, na kterých má být navrhovaná akviziční transakce založena

• ocenění: máme zkušenosti s oceňováním výrobních závodů a velkých nákupních center a naše služby zahrnují jak tržní ocenění, tak ocenění pro daňové účely

• outsourcing účetních služeb: můžeme vám pomoci uvolnit cenné zdroje a snížit náklady tím, že se postaráme o vedení účetnictví, sestavení roční účetní závěrky, sestavení zpráv pro management, rozpočtové prognózy atd.

Záruka

• statutární audit: důsledně se snažíme využít veškerá svá zjištění z auditu k tomu, abychom pomohli klientům optimalizovat návratnost jejich činnosti – chceme být pro vás partnerem ve vašem podnikání.

• forenzní audit: provádíme důkladné šetření a jasnou a stručnou prezentaci skutečností, které pomohou rozhodnout o sporných záležitostech.

• podpora v oblasti soudních sporů: můžeme vám pomoci s uplatněním nároků z titulu ztráty, zajistit objektivní hodnocení důkazů, soustředit se na klíčové problémy a podat vám přesné a správné informace.

Reference

  • Moderní budova v Praze v ulici vyhrazené pro módní obchody a maloobchody – pomohli jsme klientovi se všemi kroky v rámci projektu fúze (due diligence, strukturování atd.), rovněž jsme zajišťovali účetní služby a výkaznictví až do prodeje společnosti a související due diligence

 

  • obytné domy na Vinohradech – pomáhali jsme nastavit celoskupinovou politiku a zásady a systém fakturace, DPH a další záležitosti a také jsme asistovali při prodeji obytné budovy investorům, společně s provedením due diligence

 

  • Nákupní centra – poskytujeme obecné daňové poradenství, služby sestavení daňových přiznání k dani z příjmu právnických osob, transakční poradenství mezinárodní skupině, která staví a spravuje více než 20 nákupních center v České republice

 

  • Nájemní smlouvy Pařížská – zhodnotili jsme nájemní smlouvy z daňového hlediska za účelem minimalizace rizika našich klientů

 

  • Sklady – pomohli jsme společnosti Sklady Hodonín při odkupu společnosti externí skupinou manažerů („buy-in“), restrukturalizaci skupiny a rozdělení odštěpením („spin-off“) s následnou fúzí a oceněním