Daně

Daně

Prostřednictvím spolupracující daňově-poradenské kanceláře More Stephens Vám pomůžeme zdárně proplouvat vodami českého daňového systému, najít pro Vás a Vaši rodinu daňově efektivní řešení a splnit veškeré povinnosti vůči kompetentním orgánům české daňové správy.

 

Rozsah služeb

• daňově efektivní struktura v rámci mezinárodní mobility zaměstnanců výhodná jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance
• daňově efektivní struktura odměňování založená na klíčových ukazatelích výkonnosti nebo na jiných ukazatelích
• daňově efektivní struktura zaměstnaneckých výhod a benefitů, jako jsou plány akciových opcí, bydlení, služební vozy, nadstandardní zdravotní péče, náklady na relokaci atd.
• struktura tzv. daňové ekvalizace zahraničních pracovníků tak, aby v době svého působení v ČR nemuseli nést vyšší daňovou zátěž
• zastupování při jednáních s českými daňovými orgány a orgány správy sociálního zabezpečení, zajištění veškerých nezbytných registračních povinností, oznamovacích povinností, atd.
• zajištění mzdové agendy: komplexní zpracování mezd zaměstnanců, včetně mezinárodních prvků
• podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledů pro SSZ kompetentním českým orgánům
• koordinace mezinárodní daňové pozice fyzických osob díky členství v mezinárodní poradenské síti Moore Stephens
• zprostředkování vhodného komerčního zdravotního pojištění pro zahraniční pracovníky a jejich rodiny
• daňová strukturalizace ostatních příjmů fyzických osob, jako jsou příjmy z pronájmu ze zahraničí, výnosy z dividend, případné využití osobních společností (tj. společností 100% vlastněných těmito jednotlivci)

Klíčové kontakty

Monika Lodrová

Monika Lodrová

Spolupracující daňový poradce
Email Více

Monika Lodrová ve své praxi radí zahraničním pracovníkům působícím v České republice a zahraničním klientům. Má bohaté zkušenosti se strukturováním vysílání pracovníků do zahraničí v rámci mezinárodní mobility zaměstnanců, systémy odměňování včetně různých plánů zaměstnaneckých výhod i nastavením struktury daňového vyrovnání a mezd