Michal Dobiáš

Michal Dobiáš

Advokát
Email

Tým

Bio

Michal Dobiáš poskytuje v naší advokátní kanceláři poradenství klientům od roku 2010, od roku 2015 již jako plně kvalifikovaný advokát zapsaný u České advokátní komory.

Právo nemovitostí a stavebnictví, soudní spory, pracovní právo, poslední vůle a plánování pozůstalosti

Právo nemovitostí a stavebnictví

Michal Dobiáš poskytuje poradenství klientům z řad společností, které se účastní rozsáhlých realitních transakcí ve formě nákupu podílu ve společnosti či majetku společnosti. Našim klientům zprostředkoval financování a refinancování poskytované českými i zahraničními finančními institucemi a účastnil se řady hloubkových prověrek (due diligence) na straně prodávajícího i na straně kupujícího, mimo jiné ve vedoucí pozici.
Asistoval také developerům v celé řadě záležitostí, od přípravy rezervačních a kupních smluv až po projednání smluv o dílo s dodavateli.
Menší klienti oceňují jeho efektivní a pečlivý přístup ke koupi a prodeji domů a bytů.

 

Soudní spory

Michal zastupoval také klienty v řadě obchodních sporů. V některých případech byl schopen uzavřít vzájemně výhodné dohody, v ostatních případech zastupoval zájmy svých klientů v soudních sporech u českých soudů. Má zkušenosti se všemi fázemi občanskoprávního řízení u českých soudů.
Kromě obchodních soudních sporů také zastupoval individuální klienty ve sporech o náhradu škody v případech osobní újmy na zdraví z důvodu dopravní nehody či zanedbání lékařské péče.

 

Pracovní právo

Michal nese odpovědnost za náš tým pracovního práva, který připravuje pro firemní klienty všechny typy pracovních smluv se začleněním podmínek šitých na míru a specifických aspektů vztahu mezi oběma stranami. Umí zaměstnavatelům doporučit způsob, jak účinně a zároveň citlivě ukončit pracovní poměr, ale zároveň také zastupoval zaměstnance v případech nezákonného ukončení pracovního poměru. Může samozřejmě zastupovat klienty i ve všech ostatních typech pracovněprávních sporů.

 

Poslední vůle a plánování pozůstalosti

Pokud jde o záležitosti individuálních klientů, Michal je odborník v oblasti poslední vůle a plánování pozůstalosti. Pomáhá cizincům strukturovat závěť a poslední vůli, především pokud se klient v průběhu života pohyboval ve více než jedné jurisdikci. Michal poskytuje poradenství zahraničním klientům také při zakládání nadačních a svěřenských fondů v České republice. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti ochrany práv klientů v průběhu dědického řízení, do čehož může spadat zjišťování majetku zesnulého, zastupování dědiců v samotném řízení a projednání vypořádání mezi několika dědici.

Pracovní zkušenosti

 • rutland & partners, advokátní kancelář s.r.o.                                                   červen 2018
 • rutland ježek, advokátní kancelář s.r.o.                                                     říjen 2010 – květen 2018
 • Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT                                 září 2009 – leden 2011
 • LFA 2020 advokáti s.r.o.                                                                                    červen 2009 – květen 2010

Profesní organizce

 • Česká advokátní komora

Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2011
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2007 – 2013
 • Central European University, Budapešť, 2011

Jazyková vybavenost

 • Čeština
 • Angličtina
 • Němčina