Hotelnictví

Hotelnictví

Praha je jednou z nejoblíbenějších turistických destinací na světě a české hotelnictví v současné době zažívá rozkvět. V samotné Praze je více než tisíc hotelů a penzionů, z nichž 50 tvoří pětihvězdičkové hotely. Město se pyšní 500 čtyřhvězdičkovými a tříhvězdičkovými hotely,
300 penziony a mnoha zařízenými a vybavenými byty a ubytováním typu Airbnb. Většina hotelů se nachází v Praze, ale významnými turistickými centry s vysokým počtem hotelů jsou také Karlovy Vary nebo Mariánské Lázně.

 

Koupě nebo pronájem hotelu v České republice nebývají vždy jednoduchou záležitostí. Je nutné vyřešit celou řadu právních záležitostí (včetně ověření vlastnických práv a věcných břemen a souladu s místními nařízeními, například požadavky ve vztahu k parkování).

 

Advokátní kancelář rutland & partners je přední právní firma v České republice zaměřená na právo v oblasti pohostinství a volného času. Její čeští právníci mají rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti s akvizicemi a developmentem hotelů v Praze a ostatních českých městech. Poskytovali jsme služby celosvětovým hotelovým řetězcům, jako jsou například Sheraton, Marriott a Rocco Forte, v souvislosti s mnoha smlouvami o správě nemovitostí a o pronájmu.

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Monika Rutland, dříve vedoucí realitní skupiny ve společnosti White & Case v Praze, se specializovala na smlouvy o správě hotelů a development hotelů v České republice. Zastupovala skupinu Rocco Forte v souvislosti s výstavbou pětihvězdičkového hotelu v centru Prahy. Dále zastupovala hotel Sheraton a Marriott v souvislosti s jejich českými smlouvami o správě a řízení hotelu. Zastupovala také nejrůznější majitele hotelů v Praze při uzavírání smluv o renovaci nebo rekonstrukci hotelů.

Výstavba a development hotelů

Advokáti společnosti rutland & partners pomáhali klientům při výstavbě několika hotelů v Praze s územním rozhodnutím, stavebním povolením, výběrovým řízením týkajícím se výstavby a stavebními smlouvami. Běžně jednáme s českými úřady v rámci procesu žádosti o vydání povolení a zajišťujeme, aby klient úspěšně získal všechna povolení, která jsou k provozu hotelu nezbytná.

Mezi naše služby patří:
• dodržování nařízení týkajících se územního plánování (včetně odvolání ve správním řízení v případě zamítnutí povolení)
• stavební povolení (včetně například rozhodnutí o parkování a případné prodloužení povolení)
• vypracování zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodávku stavebních prací a jednání s účastníky výběrového řízení
• vypracování a projednání stavebních smluv
• asistence klientům při rekonstrukcích stávajících hotelů, případně přestavbách budov sloužících k jiným účelům na hotely
• získání financování na výstavbu hotelu a příprava dokumentace jménem klienta
• řešení sporů při výstavbě (včetně případů úpadku generálního dodavatele)

Akvizice hotelů

Společnost rutland & partners se specializuje na akvizice českých hotelů zahraničními investory. Monika Rutland a Vojtěch Makovec úspěšně zastupovali mnoho klientů při koupi hotelů v Praze a Karlových Varech, včetně společností Starwood, Rocco Forte, IBE Group, Meinl Bank, a dalších.

V průběhu těchto transakcí jsme klientům pomáhali v následujících záležitostech:
• hloubková prověrka (due diligence) týkající se vlastnictví, věcných břemen, povolení, smluv
o správě a pronájmů
• projednání a vypracování prodejních a kupních smluv, dohod o ochraně provize, dohod
o společném podniku
• jednání s českými bankami ohledně financování akvizice a příprava požadované dokumentace

Smlouvy o pronájmu hotelu a smlouvy o správě

Tým společnosti rutland & partners zaměřený na hotelnictví a pohostinství zastupoval klienty při uzavírání mnoha nájemních smluv a smluv o správě, včetně společností Sheraton Prague, Marriot, Rocco Forte a IBE Group. Vzhledem k našim zkušenostem s nejsložitějšími smlouvami o správě a řízení hotelů v České republice můžeme našim klientům zaručit, že jejich transakce budou v naprostém souladu s českým právem.

Provádíme:
• hloubkové prověrky (due diligence) smluv o pronájmu hotelů a smluv o správě
• projednání a vypracování smluv o správě a nájemních smluv
• zastupování klientů v procesu ukončení smluv o správě a nájemních smluv

Každodenní provoz hotelu

Dále pomáháme klientům v rámci jejich běžné denní činnosti, především při uzavírání dodavatelských smluv a řešení zaměstnaneckých záležitostí, mezi které patří:

• české pracovní smlouvy, včetně modelových českých pracovních smluv
• plnění požadavků českého systému zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců
• ukončování pracovních poměrů
• příprava a sjednávání dodavatelských smluv