Fúze a akvizice

Fúze a akvizice

Česká republika nabízí vynikající příležitosti k budování partnerských vztahů v dynamických odvětvích průmyslu, financí a informačních technologií, která nabízejí velký potenciál. Naši právníci mají rozsáhlé zkušenosti v České republice i v zahraničí a díky svým znalostem dokážou pomoci klientům v celé řadě transakcí, k nimž patří mimo jiné privatizace, fúze, akvizice a restrukturalizace právnických osob. Náš tým je připraven provázet klienta od počátečního průzkumu investičních možností až ke konečné realizaci ziskových, výhodně strukturovaných operací v České republice i jinde ve střední Evropě.

 

Umíme předvídat klíčové problémy, které mohou nastat, a dokážeme je řešit co nejrychlejším a nákladově nejefektivnějším způsobem. Můžeme vám pomoci realizovat malé a jednoduché transakce, stejně jako rozsáhlé projekty v hodnotě miliónů dolarů, u kterých je potřeba posoudit složité vnitrostátní i mezinárodní regulatorní a daňové aspekty a splnit příslušné požadavky. Náš tým právníků má za sebou v rámci své praxe realizaci více než dvou set fúzí a akvizic v České republice.

 

Ve vztahu k fúzím nabízíme speciální službu – Quick Merger. Jedná se o unikátní komplexní řešení vašich požadavků, týkajících se korporátních fúzí v České Republice, to vše včetně právních, daňových a/nebo účetních služeb.

 

Tuto službu nabízíme díky partnerství dvou velezkušených poradenských společností, které se rozhodly vytvořit co nejefektivnější produkt pro klienty, kteří se v České republice zajímají o oblast korporátních fúzí.

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Strukturování transakcí

Nejdůležitějším rozhodnutím při strukturování fúze nebo akvizice je, zda koupit, popř. prodat majetek společnosti nebo její akcie/podíly. Při nákupu majetku si může kupující vybrat aktiva, která hodlá koupit, a obvykle neodpovídá za žádné závazky prodávané společnosti. Výhodou koupě akcií nebo podílu je rychlost a jednoduchost, a to zejména u malých společností s úzkým okruhem vlastníků. Není potřeba převádět vlastnická práva k jednotlivým aktivům.

Tým rutland & partners vám může pomoci realizovat následující kroky:
• výběr nejvýhodnějšího přístupu k prodeji nebo akvizici
• projednání a vypracování smluv
• poradenství ohledně minimalizace daňových dopadů transakce (včetně přeshraničních)

Due Diligence

Víte, s kým jednáte? Získání veškerých informací o obchodním partnerovi, s nímž vedete jednání, může být tím, co rozhodne o vašem úspěchu či neúspěchu – nemluvě o významných přetrvávajících právních problémech. Díky dlouholetým zkušenostem v České republice známe velice důvěrně různé typy hráčů i úskalí investičních transakcí. Naše hloubková prověrka zvýší množství i kvalitu informací, které budete mít k dispozici o vašem protihráči, a přispěje tak významným způsobem k informovanému rozhodování.

Právníci kanceláře rutland & partners mohou provést due diligence a získat informace o následujících aspektech:
• vlastnictví akcií
• vlastnictví nemovitostí, včetně jejich zatížení
• potenciální smluvní partneři
• smlouvy se zaměstnanci
• technický a právní stav a podmínky prostor, které hodláte získat formou pronájmu nebo koupě
• neuhrazené závazky třetích stran, za které můžete v rámci transakce převzít odpovědnost.

Transakční dokumentace

V průběhu fúze a akvizice v České republice je třeba řešit řadu právních otázek a vypracovat odpovídající právní dokumentaci. Náš tým zkušených českých právníků vám může poradit ohledně specifických požadavků české legislativy v oblasti přeměn obchodních společností a připravit pro vás následující dokumentaci:

• smlouva o smlouvě budoucí o koupi akcií
• smlouva o koupi akcií
• smlouva o úschově
• smlouvy o financování akvizic
• dokumentace potřebná k realizaci fúzí a rozdělení podniků v České republice

Převzetí, odkup společnosti jejím vedením („buy-out“) nebo externím vedením („buy-in“)

Odkup společnosti jejím vedením (tzv. „management buy-out“) bývá často lákavou možností pro profesionální tým manažerů, neboť jako vlastníci mají větší šanci na potenciální výhody plynoucí z podniku než jako zaměstnanci. Důležitou otázkou je zajištění potřebných zdrojů financování, které obvykle představují poměrně vysokou částku a bývají kombinací úvěrového financování a kapitálu kupujících, financujících subjektů a někdy i samotného prodávajícího. Naše advokátní kancelář má dlouholeté zkušenosti s akvizicí podniků v České republice a může vám poskytnout cenné rady k úspěšnému přechodu od zaměstnance k roli vlastníka.
Mezi naše služby patří:

• due diligence
• jednání s vlastníky a bankami nebo jinými financujícími subjekty
• poradenství a pomoc při vydání nových akcií
• daňové záležitosti