Vojtěch Makovec

Vojtěch Makovec

Partner
Email

Tým

Bio

Vojtěch je jedním z partnerů advokátní kanceláře rutland & partners, který poskytuje poradenství klientům již od jejího založení v roce 2010 (tehdy pod názvem rutland ježek). Specializuje se zejména na následující oblasti: fúze & akvizice, nemovitosti, insolvence & restrukturalizace a právo IT.

Fúze & akvizice, reality, insolvence & restrukturalizace, právo IT

Fúze & akvizice

Vojtěch za dobu své více než desetileté praxe poskytl poradenství řadě firem a movitým fyzickým osobám v rámci akvizic a prodejů společností od počátku projektu (včetně hloubkové prověrky – due diligence – společnosti), strukturování transakce a veškerých jednání v rámci transakce se zaměřením nejen na právní záležitosti, ale také na obchodní aspekty každé transakce. Jeho znalost trhu a zkušenosti mu umožňují efektivně provést klienty nejen samotnou transakcí, ale také projednáním a strukturováním finanční dokumentace s financujícím subjektem.
Během své praxe Vojtěch také zastupoval řadu klientů při přípravě různých druhů přeměn společností (především fúzí a rozdělení) a pomáhal jim snížit veškerá související právní, daňová a obchodní rizika.

 

Právo nemovitostí

Vojtěch se od samotného začátku své kariéry specializuje na právo nemovitostí a zastupuje především velké mezinárodní společnosti se zaměřením na development rezidenčních nemovitostí, kanceláří a hotelnictví. Díky zkušenostem s finančně náročnými transakcemi získal schopnost zaměřovat se na nejdůležitější aspekty transakce, aniž by mu unikly důležité detaily. Bez ohledu na rozsah plánované transakce dokáže klientům efektivně poradit, jak ji realizovat bez zbytečných nepříjemností.
Vojtěch poskytuje poradenství také v souvislosti s probíhajícími realitními projekty bez ohledu na specializaci klienta. V oblasti developmentu se klientům s jeho pomocí podařilo úspěšně završit developerské projekty o rozloze tisíců čtverečních metrů rezidenčních, kancelářských a obchodních prostor. Jeho poradenské služby v tomto oboru zahrnují strategické plánování developmentu, jednání s generálním dodavatelem stavby, projednání smluv o spolupráci a smluv o věcných břemenech se sousedy projektu, pomoc v rámci správního řízení (změny územního plánu, územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační souhlas), přípravu prodeje nebo pronájmu dokončených jednotek v budově nebo samotné budovy a mnohé další oblasti poradenství.

 

Insolvence & restrukturalizace

Podnikání nejde vždy tak, jak bylo v plánu, a insolvence je jednou z oblastí, na kterou by měl myslet každý klient. Vojtěch Makovec zvažuje případnou platební neschopnosti již při vyjednávání jakékoliv transakce tak, aby zmírnil negativní dopady možné insolvence na minimum. Vzhledem k tomu, že zastupoval věřitele i dlužníky v mnoha insolvenčních řízeních, je schopen navrhnout co nejlepší řešení každé nepříjemné situace.
Zastupoval mnoho dlužníků v různých fázích úpadku nebo hrozícího úpadku. Dokázal vyřešit nejrůznější situace svých klientů a pomohl jim vyhnout se úpadku tím, že dohodl s věřiteli restrukturalizaci dluhu bez nutnosti vyhlásit úpadek. Poskytoval také poradenství mnoha dlužníkům v insolvenčním řízení tak, aby dokázali projít řízením, eliminovat dluhy a pokračovat v činnosti díky procesu reorganizace. V případě zastupování věřitele je pak vzhledem ke své znalosti všech aspektů komplikovaného insolvenčního řízení schopen dosáhnout co nejlepšího uspokojení dluhu.

 

Právo IT

Vzhledem k rychlým změnám a rozvoji informačních technologií právní regulace tohoto oboru občas zaostává. Nejlepší právníci se specializací na právo IT proto musejí přicházet s originálními a kreativními řešeními, aby mohli zastupovat klienty stojící v čele rozvoje daného odvětví. Mnozí právníci o sobě tvrdí, že znají právo IT, ale pouze někteří z nich mají skutečné zkušenosti s řešením naprosto nových právních aspektů týkajících se technologií a souvisejících záležitostí. Vojtěch Makovec poskytuje poradenství průkopníkům odvětví IT již řadu let. Skutečné praktické zkušenosti s různými aspekty práva IT mu umožňují zastupovat inovativní firmy a společnosti měnící situaci na trhu.
Vojtěch se specializuje především na záležitosti blockchain technologií a asistuje klientům při strukturování prvotních nabídek digitální měny, přípravě smluv o kryptoměnách a jednání a poradenství ohledně změn v české a EU legislativě k zajištění souladu blockchain řešení s platnou legislativou.

Pracovní zkušenosti

  • rutland & partners, advokátní kancelář s.r.o.                                                   červen 2018
  • rutland ježek, advokátní kancelář s.r.o.                                                     březen 2010 – květen 2018
  • DVOŘÁK & SPOL., advokátní kancelář s.r.o.
    leden 2008 – červen 2008

Profesní organizce

  • Česká advokátní komora

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2013
  • Islandská Univerzita, Právnická fakulta, Rejkjavík, srpen 2008 – červen 2009 

Jazyková vybavenost

  • Čeština
  • Angličtina