Imigrace

Imigrace

rutland & partners je přední česká advokátní kancelář, která se specializuje na imigrační právo a má za sebou více než devět let zkušeností s řešením imigračních záležitostí jak fyzických, tak i právnických osob. Pomáháme klientům získat, zachovat a hájit práva související s jejich pobytem v České republice. Současně poskytujeme poradenské služby mezinárodním společnostem při přípravě relokačních plánů pro vysílání zaměstnanců ze zahraničí do České republiky.

Zaměřujeme se především na neustálé změny legislativy, které ovlivňují životy zahraničních zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků, studentů a podnikatelů v České republice. Dokážeme pro své klienty vybrat to nejlepší řešení imigračních záležitostí s ohledem na přijaté, popř. teprve plánované změny legislativy.

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Marta je zkušená imigrační právnička, která zastupuje mezinárodní klienty od samého počátku své právní praxe. Dokáže vypracovat relokační plány pro rodiny, které se chtějí přestěhovat do České republiky za účelem zaměstnání, podnikání nebo společného soužití. Rovněž má bohaté zkušenosti s plánováním relokace zaměstnanců pro mezinárodní korporátní klienty.

Imigrace fyzických osob

Advokátní kancelář rutland & partners poskytuje komplexní právní služby a podporu fyzickým osobám, které chtějí přesídlit do České republiky. Doprovodíme vás na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky. Rádi přizpůsobíme svůj přístup vašim specifickým potřebám.

Imigrace za účelem zaměstnání

Pokud jste již nalezli českého zaměstnavatele, můžeme vám pomoci získat veškerá potřebná povolení k tomu, abyste mohli začít legálně pracovat na území České republiky.

K našim službám patří zastupování v následujících typech řízení:
• vydání zaměstnanecké karty pro lokalizované a převedené zaměstnance
• vydání modré karty
• vydání vnitropodnikové zaměstnanecké karty
• vydání pracovního povolení
• uznávání diplomů ze zahraničních univerzit

Imigrace za účelem podnikání

Výkonný ředitel české společnosti, který je cizím státním příslušníkem, může splňovat podmínky pro vydání dlouhodobého víza za účelem podnikání, ale není to tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Počet odmítnutých žádostí o podnikatelské vízum každým rokem stoupá a nestačí již jen pasivní majetková účast v české společnosti nebo jednoduše pořízení nemovitosti v České republice. K podmínkám, které je potřeba splnit, patří mimo jiné provozování legitimního, bona fide podnikání a fyzická existence kanceláře, v níž pracují zaměstnanci nebo smluvní dodavatelé. Díky našim rozsáhlým znalostem českého podnikatelského prostředí je náš tým právníků a daňových poradců schopen poskytnout vám širokou škálu profesionálních služeb ve všech fázích nových podnikatelských projektů.

Mezi naše služby patří pomoc při získání:
• dlouhodobého víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání
• investičního víza (povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování)

Slučování rodin

Rodinní příslušníci cizinců s platným povolením k pobytu v České republice mají právo na společné soužití s rodičem, manželem, manželkou, a v některých případech i s dětmi nebo partnerem v České republice. Rodinní příslušníci občanů Evropské unie mají obecně rozsáhlá práva týkající se zachování rodinných vazeb. Můžeme vám pomoci vyřešit nejrůznější situace týkající se moderní rodiny.

Mezi naše služby patří zastupování v následujících typech řízení:
• dlouhodobé vízum za účelem sloučení rodiny
• povolení k dlouhodobému pobytu
• povolení k přechodnému pobytu rodinných příslušníků občanů EU

Občané EU a jejich rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU

Pobýváte v České republice kvůli práci, rodině, studiu, nebo jen proto, že se vám v této zemi líbí? Možná by pro vás bylo užitečné získat potvrzení o přechodném pobytu, které se vydává občanům EU, aby si mohli v České republice založit bankovní účet, získat parkovací kartu pro rezidenty, i z mnoha jiných důvodů. Jste-li občanem ČR nebo EU, ale váš manžel, manželka, přítel, přítelkyně nebo partner nejsou občany těchto zemí, pomůžeme vám získat povolení k přechodnému pobytu pro vaši rodinu na pět let.

Vízum za účelem studia

Studenti ze zemí mimo EU, kteří byli přijati na českou vysokou školu nebo univerzitu, mohou získat dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu, aby mohli pobývat v České republice déle než 90 dnů.

 

Imigrační záležitosti týkající se korporátních klientů

Advokáti z kanceláře rutland & partners vám podrobně představí a popíší krok za krokem imigrační proces zaměřený na relokaci individuálních zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků ze zahraničí či dokonce na relokaci celé pobočky. Máme bohaté zkušenosti s podáváním žádostí pro větší počet zaměstnanců současně, aniž by to mělo dopad na výsledky řízení. Dodržení časového harmonogramu vašeho plánu relokace je pro nás prioritou.
Naši advokáti zastupují české i zahraniční společnosti, které mají v úmyslu otevřít v České republice pobočku, v níž budou pracovat občané EU i občané jiných zemí. Zastupujeme společnosti při jednání s úřady práce, poskytujeme poradenství oddělením lidských zdrojů a zastupujeme jednotlivé zaměstnance jako žadatele o modrou kartu nebo jiný typ pracovního povolení.

Mezi naše služby pro firemní klienty patří:
• zaměstnanecké karty
• modré karty
• pracovní povolení
• otevření nové podnikové pobočky, najímání zahraničních zaměstnanců
• proces „Fast Track“ (zrychlený proces převádění zaměstnanců v rámci podniku) a speciální projekty

Cizinci s pobytem v České republice

Problémy s prodloužením povolení k pobytu nejsou vzhledem k neustále se měnící legislativě ničím neobvyklým, a to ani u osob dlouhodobě pobývajících v České republice. Jakékoli oznámení, které obdržíte od Ministerstva vnitra v souvislosti s prodloužením povolení k pobytu, znamená, že byste měli vyhledat odbornou právní pomoc.
Společnost rutland & partners poskytuje služby cizincům, kteří již pobývají na území České republiky, například při prodloužení povolení k pobytu nebo pracovního povolení, změně účelu pobytu, zrušení povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka a žádosti o jiný druh povolení k pobytu. Celá řada klientů získala díky nám trvalý pobyt v České republice.

Mezi naše služby patří:
• prodloužení víza, povolení k pobytu
• povolení k trvalému pobytu
• odvolání proti zamítnutí žádosti
• získání českého občanství

Odvolání v imigračních záležitostech

Společnost rutland & partners je přední česká advokátní kancelář, která zastupuje cizince v odvolacím řízení v případě neudělení nebo neprodloužení víza nebo povolení k pobytu. Vezměte, prosím, v úvahu, že na podání odvolání proti zamítnutí vaší žádosti máte pouze 15 dnů od obdržení příslušného zamítavého rozhodnutí. Čím dříve nás budete kontaktovat, tím vyšší jsou vaše šance na úspěch odvolání.

České občanství

Státní občanství České republiky můžete nabýt dvěma způsoby: pokud oprávněně pobýváte v České republice již deset let, nebo pokud máte české předky, kteří opustili zemi během posledních 100 let. Obě kategorie klientů se na nás mohou obrátit s žádostí o pomoc při získání českého cestovního pasu, který jim umožní volný přístup do zemí Evropské unie. Dokonce i v případě, že nesplňujete podmínku pro získání českého státního občanství z titulu původu, můžete zlepšit svůj pobytový status tím, že získáte povolení k trvalému pobytu jako člen české krajanské komunity v zahraničí.

• české občanství pro osoby s trvalým pobytem
• české občanství z titulu původu
• povolení k trvalému pobytu na základě příslušnosti ke krajanské komunitě v zahraničí
• registrace českých rodných listů a oddacích listů
• uznání zahraničního rozvodu českého občana

Lenka je zkušená imigrační právnička, která zastupuje mezinárodní klienty od samého počátku své právní praxe. Individuální i firemní klienti se na ni mohou obracet se záležitostmi v oblasti vízové nebo pobytové politiky. Lenka zastupuje také klienty, kteří mají získat české občanství z titulu původu nebo standardním postupem udělení českého občanství.