Bankovnictví, finance a kapitálové trhy

Bankovnictví, finance a kapitálové trhy

Stejně jako jinde ve světě, i v České republice představuje bankovnictví, finance a cenné papíry složité a velice přísně regulované odvětví. Orientace v šedých oblastech zákona vyžaduje předchozí zkušenosti a smysl pro detail. Advokáti kanceláře rutland & partners mají rozsáhlé zkušenosti s oblastí finančního práva, bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálových trhů a mohou tak poskytovat poradenství tuzemským i zahraničním bankám, obchodníkům s cennými papíry, podílovým fondům, penzijním fondům a dalším finančním institucím ohledně veškerých aspektů jejich činnosti.

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Služby poskytovatelům a příjemcům půjček

Bankovní úvěry jsou důležitou formou financování v České republice. Pokud jde o poskytování úvěrů, jsou české banky často vnímány jako konzervativnější než banky jinde ve světě. Advokáti společnosti rutland & partners jsou mezi poskytovateli financování v České republice dobře známí a uznávaní. Poskytujeme služby příjemcům půjček, ale jsme připraveni pomoci i půjčovatelům s přípravou standardní úvěrové dokumentace a v případě potřeby s vymáháním pohledávek.

Mezi naše další služby dále patří:
• pomoc při projednávání všech typů úvěrů, mimo jiné akvizičních úvěrů, financování vývozu a syndikovaných úvěrů, včetně smluv dle vzorových dokumentů LMA
• příprava standardní dokumentace pro spotřebitelské a komerční finanční produkty
• analýza a návrh řešení regulatorních záležitostí souvisejících s činností domácích i zahraničních bank, investičních společností a dalších finančních institucí (např. získání licence poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu)

Finanční a operativní leasing

V České republice je oblíbenou formou při pořizování automobilů nebo průmyslového zařízení leasing. Klienti mohou zvolit operativní leasing, kde vlastníkem předmětu leasingu nadále zůstává pronajímatel, a finanční leasing, kde se vlastnictví předmětu leasingu převádí na nájemce. Ať jste v pozici pronajímatele nebo nájemce, advokáti společnosti rutland & partners vám mohou pomoci vybrat vhodnou formu leasingu pro vaše účely, a dále:

• vypracovat standardní dokumentaci pro účely finančního a operativního pronájmu movitého majetku
• informovat vás o daňových dopadech a dalších skutečnostech, které je vhodné zvážit
• pomoci vám při projednání podmínek komerčního pronájmu
• pomoci nájemcům a pronajímatelům při řešení sporů spojených s leasingovou činností.

Kapitálové trhy

Vydávání dluhopisů je v České republice běžnější než veřejné nabídky akcií. Naši právníci mají zkušenosti s českým trhem s dluhopisy a jsou dobře obeznámeni se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Mohou vám proto poradit a pomoci v následujících oblastech:
• veřejná nabídka dluhopisů a soukromé umístění cenných papírů a finančních nástrojů v České republice
• přijetí dluhopisů k obchodování na finančních trzích v České republice
• regulace investičních a dalších finančních služeb, včetně jednání s regulatorními orgány a zastupování v řízeních před těmito orgány

Restrukturalizace úvěrů

Restrukturalizace úvěrů může pomoci společnostem, které se potýkají s problémy v oblasti peněžních toků, snížit stávající dluhy a dohodnout nové podmínky za účelem zlepšení likvidity tak, aby mohly pokračovat ve své činnosti. Za příznivých podmínek může být restrukturalizace úvěrů východiskem z negativní situace i pro věřitele. V úvahu připadají následující opatření: kapitalizace pohledávek, dohoda o snížení zadluženosti a změny platebních podmínek.

Advokáti společnosti Rutland & partners mohou:
• pomoci klientům při hledání kreativních řešení jejich finančních potíží
• jednat jménem věřitelů nebo dlužníků a vypracovat dokumentaci týkající se zvoleného řešení.

Realizace zástavy

Realizace zástavy a výkon exekučního titulu na majetek dlužníka bývá v České republice velice citlivý proces. Společnost rutland & partners má řadu zkušeností se zastupováním věřitelů při realizaci a zpeněžení zástavy poskytnuté k zajištění dluhu.

Můžeme vám pomoci:
• vypracovat platnou a vymahatelnou zástavní smlouvu, jejímž předmětem bude zástavní právo k movitému nebo nemovitému majetku
• zajistit zápis zástavního práva do příslušného rejstříku v České republice
• podat žalobu na realizaci zástavního práva