Začínající společnosti (tzv. start-up)

Začínající společnosti (tzv. start-up)

Česká republika od roku 1993 obdržela více než 115 miliard eur v rámci zahraničních investic; pouze v roce 2017 to bylo více než 2,6 mld. eur. Jednu třetinu ze 106 investičních projektů v roce 2017 tvořily projekty týkající se špičkových technologií, orientované buď přímo na technologie nebo na výzkum a vývoj. Obzvláště Praha se stala jedním z největších startupových ekosystémů ve střední a východní Evropě; potvrdila tak, že je pro nadějné podnikatele přívětivým místem. Mezi důvody patří nízké životní náklady a náklady na pracovní sílu v tomto městě, dále také místní odborníci, kteří nejsou jen specialisty na špičkové technologie, ale mají také velice dobrou znalost angličtiny. Společnost rutland & partners má potřebné dovednosti a zkušenosti k tomu, aby převedla vaše špičkové technologické nápady z laboratoře a od kreslícího prkna do praxe ve formě úspěšně fungující společnosti.

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Založení společností

Společnost rutland & partners je připravena vám pomoci s výběrem správné formy a struktury vašeho podnikání v České republice, od jednoduché právní formy až po veřejně obchodovanou společnost.

Jsme schopni vám pomoci s:
• přípravou smluv o založení společnosti či společného podniku
• založením a zápisem obchodní společnosti
• dodáním hotové (ready-made) společnosti

Financování

Získání financování pro začátek podnikání je obvykle základním problémem nových společností v novém odvětví. Jsme schopni vám pomoci při jednání se zdroji financování a při přípravě dokumentů, které maximálně ochrání vaše zájmy.

Nabízíme:
• asistenci při sjednávání financování v podobě úvěrů a majetkové účasti, včetně úvěrů na akvizice, exportní financování a syndikované financování
• vypracování dokumentace pro finanční transakce
• vypracování nabídek dluhopisů a soukromé umístění cenných papírů a finančních instrumentů v České republice
• zajištění kotace dluhopisů k obchodování na finančních trzích v České republice

Pracovněprávní záležitosti

Jedním z klíčů k úspěšnému podnikání je získání a udržení správných zaměstnanců. Nastavení jasného pracovněprávního vztahu hned od začátku předejde neshodám do budoucna.

Advokáti společnosti rutland & partners pomáhají zaměstnavatelům řešit následující záležitosti:
• manažerské smlouvy a ostatní dokumentaci, kterou se řídí vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v České republice
• ukončení pracovního poměru, propouštění zaměstnanců
• pracovněprávní spory se zaměstnanci nebo manažery
• pracovní řád společnosti, kodex chování a ostatní interní pravidla zaměstnavatele
• systém odměňování a zaměstnanecké benefity
• získání pracovního povolení pro zahraniční zaměstnance

Duševní vlastnictví

Největším aktivem začínajících podniků na počátku jejich rozvoje je jejich duševní vlastnictví. Jsme schopni vám pomoci s registrací vašich práv, která zajistí ochranu vašeho vlastnického práva. Společnost rutland & partners je připravena hájit práva svých klientů související s výsledky jejich náročné práce a kreativních počinů. Její pracovníci mají zkušenosti se všemi formami práv duševního vlastnictví.

Máme následující zkušenosti:
• zápis patentů, ochranných známek a další ochrana duševního vlastnictví
• projednání a návrhy licenčních smluv a jiných převodů práv duševního vlastnictví
• zastupováním klientů před českými soudy při prosazování jejich práv a předcházení porušování práv