Rodinné právo

Rodinné právo

Zajistíme pro vás následující služby

 

• komplexní poradenské služby v oblasti rodinného práva
• předmanželské smlouvy, dohody o společném jmění manželů
• dohody o vypořádání společného jmění manželů
• rozvodové smlouvy
• řešení vyživovací povinnosti mezi manžely nebo bývalými manžely po rozvodu
• vypracování dohod týkajících se péče o děti, včetně výživného a styku
• zastupování u soudu
• zastoupení při jednáních s orgány státní správy
• v případě potřeby zajistíme služby profesionálních překladatelů

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Kateřina je odbornice v oblasti českého i mezinárodního rodinného práva. Zastupuje klienty v otázkách péče o dítě a výživného, v rozvodových řízeních, v řízeních o zrušení registrovaného partnerství či v řízeních o určení otcovství. Může s vámi projednat dohodu o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu nebo Vám poskytnout odbornou radu při vypracování předmanželské smlouvy. Dokáže zvládnout náročná jednání týkající se citlivých rodinných záležitostí.

Sňatek, registrované partnerství a předmanželská smlouva

Rádi vám pomůžeme i v příjemnějších situacích. Například pokud chcete uzavřít manželství nebo registrované partnerství a nevíte, jaké dokumenty je třeba pro tento účel předložit; jak zajistit uznání manželství nebo registrovaného partnerství uzavřeného v zahraničí v České republice; pokud máte otázky týkající se dalších právních aspektů manželství nebo registrovaného partnerství, neváhejte nás kontaktovat.
Můžeme pro vás připravit návrh předmanželské smlouvy nebo jakékoliv dohody upravující společné jmění manželů po svatbě. Jsme připraveni pomoci vám řešit vzájemnou vyživovací povinnost mezi manžely.

Rozvod manželství, zrušení registrovaného partnerství

Zabýváme se rozvody, ať již nespornými či spornými, tj. takovými, kdy se manželé nedokážou dohodnout. Ve druhém případě je samozřejmě nutné zajistit vypořádání společného jmění manželů, a to buď dohodou, nebo prostřednictvím žaloby podané k soudu. Máme také rozsáhlé zkušenosti s řešením vyživovací povinnosti mezi manžely nebo rozvedenými manžely.
Můžeme vám pomoci též se zrušením registrovaného partnerství.
Ať už jde o rozvod nebo zrušení registrovaného partnerství, rádi vám pomůžeme tuto obtížnou životní situaci vyřešit co nejrychleji.

Péče o děti, žaloby o výživné, mezinárodní únosy dětí

Zabýváme se otázkami péče o dítě, výživného na dítě a kontaktu s dítětem. Máme v této oblasti bohaté zkušenosti. Nejlepší pro všechny zúčastněné bývá, pokud se rodiče dítěte spolu dohodnou; v případě, že toto není možné, jsme připraveni vás zastupovat u soudu a okamžitě podniknout přiměřené právní kroky tak, aby situace mohla být vyřešena co nejdříve, a to v nejlepším zájmu dítěte, které má právo na oba rodiče. Víme, jak postupovat: je nutné jednat co nejrychleji a využít veškerých možností, které nám právní úprava nabízí. Proto neváhejte a kontaktujte nás co nejdříve; nečekejte, až se situace vyhrotí.
Víme, jaké to je přijít o dítě. Máme zkušenosti s mezinárodními únosy dětí z České republiky nebo do České republiky. Jsme také velice dobře obeznámeni s evropskou legislativou a Haagskou úmluvou o civilněprávních aspektech mezinárodních únosů dětí ze dne 25. října 1980.