Obranný průmysl

Obranný průmysl

rutland & partners je jednou z mála českých advokátních kanceláří, která se specializuje na zastupování společností podnikajících v obranném průmyslu.  Advokáti rutland & partners mají zkušenosti s širokou škálou právních záležitostí v oblasti obranného průmyslu, a to včetně zadávacích řízení, smluv o dodávkách obranného materiálu a udělování koncesí PPP projektům. Během své dlouholeté praxe poskytla advokátní kancelář rutland & partners poradenství svým klientům též v oblasti problematiky importu a exportu obranného materiálu (včetně obstarání příslušných povolení), produkce a reimportu hotových produktů a zakládání společných podniků (joint venture) se zahraničními subjekty.

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Licence

Aby bylo možné vyrábět a vyvážet obranné materiály z České republiky, potřebuje výrobce/dovozce příslušnou licenci od Ministerstva průmyslu a obchodu. Máme zkušenosti se získáním takových licencí pro naše klienty a poskytováním poradenství ohledně podmínek pro jejich získání.

Máme spoustu zkušeností i se schvalovacím postupem při vývozu či dovozu obranného materiálu Ministerstvem průmyslu a obchodu, a proto můžeme našim klientům pomoci při přípravě požadovaných dokumentů.

Osoby zapojené do obchodu s vojenským materiálem a zbraněmi musí obdržet bezpečnostní průkaz u Národního bezpečnostního úřadu. Zkušení právníci z rutland & partners Vám v tomto procesu mohou poskytnout užitečné rady.

Dovoz a vývoz obranného materiálu

V rutland & partners  máme také zkušenosti s dovozem a vývozem obranného materiálu včetně daňových a místních záležitostí (mimo jiné žádostí o registraci k DPH pro vývozce mimo EU nebo vývozní licence).

Reimport hotových produktů

Naši čeští právníci také zastupovali klienty v záležitostech týkajících se montáže komponentů z ČR v zahraničí a reimportu hotových produktů obranného průmyslu zpět ze zahraničí do ČR.

Produkce

Také jsme asistovali několika klientům ohledně jejich produkce v obraném průmyslu v ČR. Proto můžeme poradit našim klientům ohledně velmi specifických požadavků licenčního řízení pro výrobu vojenského materiálu a zbraní.

Obchodní smlouvy a joint ventures

Pomáháme našim klientům při návrzích a vyjednávání dodávek  materiálu a smluv. Dále máme zkušenost s vyjednáváním ohledně joint ventures.

  • obchodní smlouvy
  • joint ventures se zahraničními partnery a investory
  • strukturalizace společností s ohledem na zákonné regulace obranného průmyslu