Vedení soudních sporů

Vedení soudních sporů

Vždy je velice nepříjemné, když nějaký vztah skončí sporem. Jedná se o situace, kdy se lidé musí dohadovat se svými bývalými obchodními partnery, pronajímateli, zaměstnavateli, sousedy nebo dokonce rodinnými příslušníky. Spory se obvykle týkají peněz, vlastnictví nemovitého majetku, nakládání s movitým majetkem, náhrady škody apod. Často se přidají silné emoce a spor pak nabere na obrátkách. Dobrý právník se vždy snaží navrhnout řešení přijatelné pro obě strany, které by umožnilo vyhnout se zdlouhavým soudním řízením. Pokud se však nepodaří takového řešení dosáhnout, je nutné využít služeb profesionála, který klientovi pomůže zorientovat se v procedurálně složitém soudním řízení a předložit soudu jasný případ a přesvědčivé právní argumenty, na základě kterých může soud nárok klienta potvrdit.

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Michal Dobiáš je vedoucí týmu občanských soudních sporů. Má bohaté zkušenosti se zastupováním našich klientů v široké škále různých typů sporů – od vymáhání pohledávek (nezaplacené faktury) po specializované oblasti, jako jsou pracovněprávní vztahy či zanedbání povinné lékařské péče. Díky svým zkušenostem velmi dobře ví, jak fungují soudy, a je schopen poskytnout klientovi odhad jeho šancí na úspěch ve sporu a pravděpodobného vývoje případu. Michalovi se mnohokrát podařilo dosáhnout dohody o narovnání i v komplikovaných situacích, jak v rámci přípravného, tak v rámci probíhajícího soudního řízení

Před podáním žaloby

Na začátku naši právníci posoudí případ a navrhnou nejefektivnější řešení dané situace (nebo několik alternativních řešení).

• posouzení případu a šancí stran na úspěch
• zastupování klienta při jednáních s protistranou
• vypracování dohody o narovnání
• předžalobní výzva

Soudní řízení

V případě, že strany nedosáhnou mimosoudního řešení sporu, musí být případ předložen soudu. Naše advokátní kancelář vás samozřejmě může plně zastupovat i v této fázi.

• shromažďování důkazů
• návrh žaloby
• zastupování při ústním jednání
• odvolací řízení