Finanční služby

Finanční služby

Stejně jako jinde ve světě, i v České republice představuje bankovnictví, finance a cenné papíry složité a velice přísně regulované odvětví. Orientace v šedých vodách zákona vyžaduje předchozí zkušenosti a smysl pro detail. Advokáti kanceláře rutland & partners mají rozsáhlé zkušenosti s oblastí finančního práva, bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálových trhů, a mohou tak poskytovat poradenství tuzemským i zahraničním bankám, obchodníkům s cennými papíry, podílovým fondům, penzijním fondům a dalším finančním institucím ohledně veškerých aspektů jejich činnosti. Máme zkušenosti v mnoha oblastech, kde financování hraje hlavní úlohu, mimo jiné:

Klíčové kontakty

Nemovitosti

Spolehlivá investice do nemovitostí vyžaduje znalost všech dostupných investičních struktur a jejich daňových dopadů. Velmi doporučujeme před samotným investičním rozhodnutím provést hloubkovou prověrku (due diligence), která prověří i otázku vlastnictví a finanční aspekty.

Advokáti rutland & partners vám pomohou s následujícími záležitostmi:
• due diligence zaměřená na zjištění zástavních práv, pronájmů a jiných břemen, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou zapsána
• financování pořízení nemovitostí, včetně vypracování potřebné dokumentace a jednání s vaší bankou
• efektivní refinancování stávajících úvěrů na pořízení nemovitosti během akvizic nemovitostí v České republice
• poskytování služeb úschovy a příprava smluv o úschově v případě akvizice (majetku i podílu ve společnosti)

Akvizice obchodních společností

Náš tým je připraven provázet klienty od počáteční fáze zkoumání investičních možností až k finální realizaci výhodně strukturovaných a ziskových operací v České republice i jinde ve střední Evropě. Umíme předvídat klíčové problémy, které mohou nastat v souvislosti s financováním manažerského odkupu nebo jiné formy akvizice stávající společnosti. Můžeme vám poskytnout efektivní služby v rámci malých a jednoduchých transakcí, stejně jako v rámci velkých projektů v hodnotě mnoha milionů dolarů, kde je potřeba řešit komplexní vnitrostátní a mezinárodní regulatorní a daňové aspekty.

Můžeme:
• dohodnout podmínky a vypracovat dokumentaci za účelem získání úvěrů nebo majetkových účastí od bank, firem s rizikovým kapitálem a dalších zdrojů financování transakce
• pomoci při provádění prověrky (due diligence) týkající se finančního stavu a možných skrytých finančních závazků podniku, který je předmětem akvizice
• v případě vzniku finančních potíží zastupovat klienty při jednáních o řešení úvěrové situace nebo při podání žádosti o restrukturalizaci úvěru nebo insolvenčního návrhu

Vydávání dluhopisů

Vydávání dluhopisů je v České republice běžnější než veřejné nabídky akcií. Naši právníci mají zkušenosti s českým trhem s dluhopisy a jsou dobře obeznámeni se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Mohou vám proto poradit a pomoci v následujících oblastech:
• veřejná nabídka dluhopisů a soukromé umístění cenných papírů a finančních nástrojů v České republice
• přijetí dluhopisů k obchodování na finančních trzích v České republice
• regulace investičních a dalších finančních služeb, včetně jednání s regulatorními orgány a zastupování v řízeních před těmito orgány