Úpadek a restrukturalizace podniků

Úpadek a restrukturalizace podniků

Tým rutland & partners je připraven pomoci společnostem i jednotlivcům při řešení závažných finanční potíží prostřednictvím insolvence nebo reorganizace podniku se souhlasem a pod dohledem věřitelů. Na druhé straně mohou naši právníci zastupovat zájmy klienta – věřitele a hájit jeho práva v rámci omezeného fondu aktiv dlužníka v úpadku. V obou případech je naše advokátní kancelář připravena pomoci svým klientům překonat toto stresující období, a to i v komplikovaných situacích, kdy by docházelo ke konfliktu více různých jurisdikcí.

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Nákup či prodej pohledávek dlužníka v úpadku

Nákup aktiv nebo fungujícího podniku od společnosti v úpadku může být skvělou příležitostí k získání cenných aktiv za výhodné ceny, nezatížených zástavními právy, pohledávkami či jinými břemeny. Tyto akvizice však bývají spojené s riziky, o kterých by měl potenciální kupec vědět.
Advokáti rutland & partners o těchto rizicích vědí a mohou vám pomoci:

• pochopit právní rámec úpadku a reorganizace
• předložit nabídky, které budou v souladu se soudně nařízeným postupem
• vyhnout se jako právní nástupce převzetí závazků ze zástavního práva a jiných nároků vůči dlužníkovi
• identifikovat další možné problémy spojené s nákupem majetku dlužníka v konkurzu.

Zastupování věřitelů, dlužníků a správců majetku v insolvenčních záležitostech

Insolvenční řízení může významně ovlivnit skutečnou míru uspokojení pohledávek věřitelů, a to zajištěných i nezajištěných. Nepozorný věřitel se může nevědomky vzdát svých práv, být nucen vrátit peníze do majetkové podstaty dlužníka nebo v extrémních případech být vystaven peněžitému trestu nebo jiným sankcím. Na druhou stranu úpadek poskytuje dlužníkům možnost vyhnout se hrozícímu soudnímu řízení, restrukturalizovat stávající finanční závazky a zbavit se zátěže ve formě leasingových či jiných smluv. Provedeme klienty procesem plánování a podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení a pomůžeme jim s prodejem majetku, řešením problémů v oblasti pracovněprávních vztahů a zastupováním dlužníka v soudním řízení.
Advokáti rutland & partners mají zkušenosti v následujících oblastech:

• plánování a návrh na zahájení insolvenčního řízení na straně dlužníka a jeho zastupování až po konečné oddlužení nebo jiný způsob řešení úpadku
• na straně věřitele – nalezení nejlepšího způsobu zachování maximální hodnoty jeho nároků a zastupování jeho zájmů v insolvenčním řízení před soudem.

Reorganizace a restrukturalizace podniků

Insolvenční soud v České republice rozhodne o tom, zda je dlužník skutečně v úpadku, a pokud ano, o způsobu jeho řešení. Po vydání rozhodnutí soudu o úpadku se insolvence dále řeší formou konkurzu, reorganizace nebo oddlužení. Reorganizace připadá v úvahu u větších dlužníků. Při reorganizaci podnik dlužníka pokračuje v činnosti podle schváleného reorganizačního plánu pod dohledem věřitelů.
V takových případech vám mohou advokáti společnosti rutland & partners pomoci:

• podat insolvenční návrh a vést jednání týkající se platební neschopnosti
• projednat plán reorganizace a zajistit schválení návrhu na povolení reorganizace soudem
• v odpovídajících případech požádat o přeměnu reorganizace v konkurz