Komerční pronájem

Komerční pronájem

Česká republika zaznamenala během posledních 25 let významný růst realitního trhu ve všech odvětvích komerčních nemovitostí. Během tohoto období byly postaveny stovky velkých kancelářských budov v Praze a více než sto nákupních center ve všech regionech. Také bylo dokončeno velké množství logistických projektů, neboť Česká republika má velmi výhodnou strategickou polohu uprostřed Evropy. Díky tomuto vývoji přichází do České republiky velké množství nejrůznějších nájemců, kteří hledají pronájem kanceláří, maloobchodních prostor nebo skladovacích prostor.

 

Monika Rutland a Michael Novák získali díky svému mnohaletému působení u mezinárodních advokátních kanceláří rozsáhlé obchodní a technické know-how v oblasti komerčních pronájmů; proto patří advokátní kancelář rutland & partners na českém právním trhu k předním společnostem zaměřeným na pronájem nemovitostí. Monika a Michael zastupovali v průběhu posledních 25 let stovky pronajímatelů a nájemníků při projednávání komplikovaných nájemních smluv.

 

V záležitostech týkajících se pronájmu v České republice zastupovali takové zahraniční klienty, jako jsou Unibail Rodamco, Plaza Centers, Klepierre, Immofinanz, Lordship a další.

 

 

Bližší informace naleznete níže…

Klíčové kontakty

Pronájem kancelářských prostor

Pronájmy kanceláří v rámci rozsáhlejších projektů v České republice v současné době splňují západní standardy vzhledem k velkému počtu zahraničních klientů. Nájemní smlouvy jsou obvykle uzavírány na dobu 5 let či déle s možností předčasného ukončení. Vždy je potřeba dospět k dohodě ohledně nákladů na vybavení a příspěvků na služby, a proto je zcela nezbytné nechat se zastupovat českým právníkem, který má zkušenosti se standardním kancelářským pronájmem, a využít jeho služeb.

Můžeme vám pomoci:
• provést due diligence stávající nájemní smlouvy a pronajímaných prostor
• vypracovat a projednat předběžnou dohodu (smlouvu o smlouvě budoucí)
• vypracovat novou nájemní smlouvu jak na straně pronajímatele, tak na straně nájemce
• při prodloužení pronájmu
• vypovědět nájem

Pronájem maloobchodních prostor

Advokátní kancelář rutland & partners se specializuje na pronájem maloobchodních prostor. Díky našim dlouholetým zkušenostem a spolupráci s mezinárodními pronajímateli a místními nájemci známe velice dobře požadavky na pronájem nejnáročnějších majitelů maloobchodních prostor a můžeme pro své klienty, jak z řad pronajímatelů, tak z řad nájemníků, zajistit rychlé a příznivé výsledky jednání. Snažíme se vyhnout zdlouhavým, neproduktivním jednáním a nabídnout klientům efektivní řešení. Klientům, kteří jsou v České republice noví, můžeme poskytnout poradenství ohledně veškerých standardních podmínek maloobchodních pronájmů v České republice, včetně podmínek vybavení, poskytnutí záloh a provádění změn.

Mezi naše zkušenosti patří zejména:
• prověření (due diligence) stávající nájemní smlouvy a pronajímaných prostor
• vypracování a projednání předběžné dohody (smlouvy o smlouvě budoucí)
• zastupování majitelů nemovitostí při pronájmu prostor ve velkých nákupních centrech (k našim zakázkám patří centra Černý Most, Chodov, Metropole, Forum Liberec)
• obchody typu „Stop & Shop“ (vše na jednom místě)
• zastupování nájemníků při pronájmu maloobchodních prostor
• prodloužení pronájmu
• výpovědi

Pronájem pozemků a lesů

Pozemky v České republice se často pronajímají k zemědělským účelům, popř. lesy za účelem těžby dřeva. Zastupujeme několik soukromých klientů, kteří vlastní velké plochy zemědělské půdy a lesů, které dlouhodobě pronajímají dřevozpracujícím společnostem nebo zemědělským podnikům.

Pronájem výrobních zařízení

Asistovali jsme rovněž klientům při pronájmu výrobních zařízení v České republice, zejména v oblasti strojírenství a výroby elektroniky.