Hospodářská trestná činnost

Hospodářská trestná činnost

Společnost rutland & partners nabízí klientům právní pomoc v rámci vyšetřování orgánů činných v trestním řízení, včetně vyšetřování případných daňových trestných činů, trestněprávních řízení a dalších záležitostí prosazování zákona. Náš tým pro hospodářskou trestnou činnost vede partner Jan Balada, který má rozsáhlé zkušenosti s obhajobou klientů, fyzických i právnických osob, ve všech fázích vyšetřování trestné činnosti a v trestním řízení.

 

Mezi oblasti naší specializace patří:
• obhajoba a zastupování v souvislosti s finančními, počítačovými a internetovými podvody, veřejnou a soukromou korupcí, praním špinavých peněz, podvody s cennými papíry, případy porušení antimonopolních zákonů a zneužití trhu
• poradenství při interním vyšetřování se zaměřením především na podnikové podvody, podvody související s obchodními příležitostmi a projekty due diligence
• preventivní opatření a opatření k zajištění dodržování předpisů v zájmu předcházení nebezpečným a nákladným obžalobám a vzniku občanskoprávní odpovědnosti, včetně přípravy interních protikorupčních pravidel a pravidel k prevenci praní špinavých peněz, interních strategických plánů vyžadovaných nadnárodními dozorovými orgány a realizace systému kontroly dodržování předpisů
• právní poradenství a zastupování firemních klientů s ohledem na odpovědnost právnických osob a firemní kriminalitu
• asistence se souběžně probíhajícími řízeními, jako například žaloby akcionářů, zajištění zachování obchodního tajemství a další soukromoprávní řízení
• zastupování klientů obviněných z daňových úniků a daňových podvodů

 

Hlavním cílem naší činnosti je řešit případnou trestní odpovědnost klienta dříve, než stát vznese obvinění. Právníci společnosti rutland & partners mají skvělou pověst díky poradenství v oblasti shody a dodržování předpisů na úrovni společností i díky obhajobě svých klientů v trestním řízení. Díky jejich velmi dobré znalosti hospodářské trestné činnosti v České republice a možností její prevence jsou právníci společnosti rutland & partners přirozenou volbou pro zahraniční firemní klienty.

Klíčové kontakty