Michael Novák

Michael Novák

Partner
Email

Tým

Bio

Michael Novák pracuje pro advokátní kancelář rutland & partners od jejího založení v roce 2010 (v té době pod názvem rutland ježek). V roce 2012 se stal partnerem. V roce 2018 se účastnil změny obchodní značky na rutland & partners.

Od roku 2010 se Michael specializuje na maloobchodní pronájmy a poskytuje komplexní právní poradenství vlastníkům předních nákupních center v České republice. Během této doby získal rozsáhlé zkušenosti v příslušném oboru práva a stal se bezpochyby jedním z předních odborníků na oblast pronájmů v České republice.

Michael má rovněž dlouhodobé zkušenosti s komplexními projekty akvizic realit. Řešil ty nejnáročnější právní otázky spojené s daným typem transakcí. Vedl hloubkové prověrky na straně kupujících, prodávajících a financujících subjektů. V průběhu těchto transakcí připravoval dokumentaci týkající se akvizice nemovitostí a podílů a měl na starosti následná řízení.

Kromě poskytování všeobecných firemních a obchodních právních služeb (organizování valných hromad, řízení změn kapitalizace a firemní struktury atd.) dohlížel na několik významných projektů fúzí a rozdělení odštěpením, kdy měl na starosti strukturování fúze, přípravu dokumentace a zápisy.

Pronájmy, firemní právo, reality

Pronájmy

Michael Novák vede ve společnosti rutland & partners tým zaměřený na pronájmy. Zastupuje tak velké firemní vlastníky nemovitostí, např. provozovatele dvou největších pražských nákupních a zábavních center, v různých jednáních s nájemci o podmínkách pronájmu.

 

Firemní právo

Kromě poskytování obecných právních služeb v oblasti firemního práva (jako je příprava valných hromad, zápisy změn do obchodního rejstříku atd.) se Michael účastnil úspěšné realizace několika fúzí a rozdělení odštěpením, měl na starosti strukturování fúzí, přípravu dokumentace a zápis transakcí do obchodního rejstříku v České republice.

 

Právo nemovitostí

Michael Novák má rovněž dlouhodobé zkušenosti s komplexními projekty akvizice realit. Řešil ty nejnáročnější právní otázky spojené s daným typem transakcí. Vedl hloubkové prověrky na straně kupujících, prodávajících a financujících subjektů. V průběhu těchto transakcí připravoval dokumentaci týkající se akvizice nemovitostí a podílů a měl na starosti následná řízení.

Michael poskytuje průběžné právní poradenství týkající se různých post-akvizičních záležitostí, včetně záležitostí firemního práva, jednání ve věci nájemních smluv, otázek výstavby a developmentu atd.

Díky ekonomickému vzdělání a vynikajícím analytickým schopnostem poskytuje klientům právní služby, které berou v úvahu jak právní, tak obchodní aspekty, a přinášejí tak klientům skutečnou přidanou hodnotu.

 

Poradenské služby týkající se firemního práva a akvizic

Kromě obecných služeb poskytovaných obchodním subjektům (jako je příprava a revize obchodních smluv) se účastnil řady obchodních transakcí (převody podniků a podílů), které se týkaly společností působících v různých odvětvích, včetně maloobchodního prodeje a informačních a komunikačních technologií. Jeho poradenské služby poskytované klientům se týkaly celé řady právních otázek, např. strukturování transakcí, smluv a firemních záležitostí.

 

Doporučení

Michael Novák byl oceněn publikací Legal 500 (v letech 2013, 2014) za své odborné znalosti v oblasti nemovitostí a stavebního odvětví.

Pracovní zkušenosti

  • rutland & partners, advokátní kancelář                                                    červen 2018
  • rutland ježek, advokátní kancelář                                                                     leden 2010 – květen 2018
  • White & Case, Prague                                                                                    červen 2005 – listopad 2009

Profesní organizce

  • Česká advokátní komora

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2006
  • Vysoká škola ekonomická, Praha, 2003

Jazyková vybavenost

  • Čeština
  • Angličtina
  • Němčina
  • Italština