Jan Balada

Jan Balada

Partner
Email

Tým

Bio

Po svém působení na pozici senior partnera v pražské pobočce White & Case založil Jan Balada úspěšnou středně velkou advokátní kancelář Ueltzhöffer Balada, která nyní pokračuje v činnosti pod názvem UEPA advokáti s.r.o.

Po úspěšných letech strávených ve společnosti Ueltzhöffer Balada na pozici zakládajícího partnera a vedoucího týmu si Jan Balada dopřál zasloužené volno a následně v roce 2016 nastoupil jako advokát do advokátní kanceláře rutland ježek. Od května 2018 působí v rutland & partners

Během své kariéry se specializoval na různé oblasti práva a soudních sporů především pro obchodní klientelu; mezi jeho klienty patřily významné české i zahraniční firmy a investiční fondy.

Realitní a stavební právo, soudní spory, hospodářská trestná činnost

Právo nemovitostí a stavebnictví

Jan Balada má rozsáhlé zkušenosti s právními a finančními aspekty developmentu, financování a provozu všech typů komerčních nemovitostí (nákupní galerie, kancelářské budovy, logistická centra) a výstavby rezidenčních nemovitostí ve všech etapách uvedených projektů (přípravná fáze, včetně hloubkové prověrky – due diligence, fáze výstavby, provozní fáze a konečný prodej) a s projekty rozvoje obnovitelných zdrojů energie, především solárních a větrných parků a bioplynových stanic. Poskytoval také poradenství a zastupoval řadu klientů ve správních a soudních řízeních v záležitostech spojených s fází plánování realitních projektů. Jan je považován za předního specialistu v oblasti správních soudních řízení v České republice.

 

Soudní spory

Jan Balada má kromě jiného také rozsáhlé zkušenosti s různými typy soudních sporů a prosazování práva. Zastupoval české i mezinárodní klienty jako žalující i žalované strany v řadě soudních sporů v různých typech občanskoprávních řízení dle českého práva, včetně správních žalob. Jan má zkušenosti s nejrůznějšími typy případů občanského, obchodního a komerčního práva, včetně správních soudních řízení proti českým finančním úřadům.

 

Hospodářská trestná činnost

Jan se díky rozsáhlým zkušenostem se soudními spory specializuje také na obhajoby související s hospodářskou trestnou činností, především případy zpronevěry, daňových úniků, úplatkářství, nekalé soutěže, porušení povinnosti správy cizího majetku a ostatních hospodářských trestných činů.

Pracovní zkušenosti

 • rutland & partners, advokátní kancelář s.r.o.                                            červen2018
 • rutland ježek, advokátní kancelář s.r.o.                                                       2016 – květen 2018
 • Balada & partners                                                                                           srpen 2013
 • Ueltzhoffer Balada, advokátní kancelář s.r.o.                                                2006 – srpen 2013
 • White & Case, Prague
  2003-2006

Profesní organizce

 • Česká advokátní komora

Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Jazyková vybavenost

 • Čeština
 • Angličtina