Listopad 3, 2020

Pozastavení Elektronické evidence tržeb (EET) do 1. ledna 2023

Pozastavení Elektronické evidence tržeb (EET) do 1. ledna 2023

Dne 3. 11. 2020 nabývá účinnosti novelizující zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Novela stanovuje, že subjekt evidence tržeb[1] není povinen plnit evidenční povinnost a ani povinnost umístit informační oznámení v období do 31. prosince 2022. Ustanovení se tedy vztahuje i na jak již spuštěné vlny EET (hoteliéři, restauratéři, maloobchody, velkoobchody), tak i na 3. a 4. vlnu (např. řemeslníci, dopravci, zemědělci). K pozastavení dochází automaticky společně s účinností zákona a není tedy potřeba žádného odhlašování či hlášení finančnímu úřadu.

 

Jediná povinnost, která subjektům zůstane je povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití a to do 30. června 2022.

Zákon zároveň stanovuje, že veškeré žádosti o povolení evidování ve zvláštním režimu podané do 30. června 2022 se budou považovat za přijaté, a tedy i zpracovávat, až od 1. července 2022. Stejné ustanovení platí i pro obnovu certifikátů.

 

Na druhou stranu systém EET bude stále funkční a zájemci, tak na dobrovolné bázi budou moci pokračovat v evidenci.

Osud EET tudíž leží v rukou příští vlády a poslanecké sněmovny, které vzejdou z voleb nejpozději v roce 2021.

 

[1] § 3 odst. (1) 112/2016 Sb. Zákona o evidenci tržeb; Subjektem evidence tržeb je poplatník a) daně z příjmů fyzických osob a b) daně z příjmů právnických osob.

 

 

Pro více informací se na nás prosím neváhejte obrátit:

 

 

JUDr. Monika Rutland, partner

rutland & partners, advokátní kancelář

Tel:+420 226 226 026

Email: monika.rutland@rutlands.cz

Zpět na novinky